GBC Networksin ylläpitämien gbc.fi -sivujen (”WWW-sivut”) käytössä lähdetään WWW-sivujen käyttäjän (”käyttäjä”) yksityisyyden suojaamisen kunnioittamisesta sekä avoimesta ja aktiivisesta tiedottamisesta koskien henkilötietojen käsittelemistä. Henkilötietojen käsittelemisessä noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Seuraavassa esitetään lähempää tietoa siitä, miten GBC menettelee WWW-sivujen käyttöön liittyen yksityisyyden suojaamisen ja henkilötietojen käsittelemisen suhteen.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen

WWW-sivujen selaaminen on suurimmalta osin mahdollista ilman rekisteröitymistä ja henkilötietojen luovuttamista.

Joidenkin WWW-sivujen osien käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä, jonka yhteydessä voidaan kerätä Henkilötietoja henkilötietolain sallimalla tavalla. Myös joidenkin WWW-sivuilla toteutettavien kampanjoiden yhteydessä tai muutoin siitä asianomaisessa WWW-sivujen kohdassa erikseen ilmoitettaessa voidaan kerätä Henkilötietoja henkilötietolain sallimalla tavalla. Henkilötietoja kerätään ainoastaan etukäteen määriteltyihin, tarpeellisiin ja perusteltuihin käyttötarkoituksiin, kuten (i) asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten, (ii) kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, (iii) sopimussuhteen tai toteuttamiseen.

Eräiden muiden tietojen kerääminen

GBC voi automaattisesti kerätä tiedon domain -nimestä ja IP -osoitteesta, jota käyttäen tullaan WWW-sivuille. Tällaisen tiedon kerääminen tapahtuu tavanomaisia omia seuranta- ja analysointitarkoituksia varten ilman tarkoitusta tai mahdollisuutta henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin muodostamiseen.

Evästeiden käyttäminen

Evästeillä (ns. cookies) tarkoitetaan tässä yhteydessä pientä tiedostoa, jonka WWW-sivu voi lähettää selaimellesi ja siitä mahdollisesti edelleen tietojärjestelmääsi tallennettavaksi. Jotkut WWW-sivujen osiot voivat käyttää evästeitä lähinnä käyttäjäkohtaisesti räätälöityjen tai muutoin käyttäjäkohtaisesti vaihtelevien tietojen tai palveluiden toimittamiseksi, tiettyjen interaktiivisesti toimivien tai määräajoin muuttuvien tietosisältöjen päivitetyn tai muutoin mahdollisimman ajantasaisen ja asianmukaisen saatavuuden ja toimittamisen turvaamiseksi tai tehostamiseksi sekä WWW-sivujen osioiden ja toimintojen yleisten käyttötapojen ja käyttömäärien seuraamiseksi. GBC ei käytä evästeitä tietojen lukemiseen tai keräämiseen käyttäjän tietokoneelta.

Tietojen suojaaminen, säilyttäminen ja luovuttaminen

GBC pyrkii aina käsittelemään ja säilyttämään keräämänsä tiedon huolellisesti. Henkilötietojen osalta GBC pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan sellaisia yleisesti käytettävissä olevia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla voidaan suojata henkilötietoja asiattomalta pääsyltä sekä laittomalta käytöltä. Suoraan lain nojalla jokainen GBC:ssa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittava henkilö, joka on toimenpiteitä suorittaessaan saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, on velvollinen olemaan lain vastaisesti ilmaisematta näin saamiaan tietoja. GBC ei säilytä sellaisia tietoja, jotka sen tiedon mukaan ovat vanhentuneita tai jotka ovat käyneet sen toiminnan kannalta tarpeettomiksi.

GBC ei luovuta keräämiään henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Kolmansien osapuolten toiminta

WWW-sivuilla voi olla GBC:n lisäksi myös muiden sisällöntuottajien (”Sisällöntuottaja”) toimittamia ja ylläpitämiä sivuja, sivustoja ja osioita sekä linkkejä Sisällöntuottajien tai muiden kolmansien osapuolten ylläpitämille World Wide Web -sivuille (”Linkkisivut”). Sisällöntuottajien toimittamien ja ylläpitämien sivujen, sivustojen ja osioiden sekä Linkkisivujen kohdalla noudatettavat menettelytavat yksityisyyden suojaamisen ja henkilötietojen käsittelemisen suhteen ovat riippuvaisia asianomaisten Sisällöntuottajien tai muiden kolmansien osapuolten noudattamista säännöistä ja periaatteista eikä GBC:lla ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta niihin vaikuttaa eikä GBC siten myöskään ota niistä mitään vastuuta.

6. Tiedotteen muutokset GBC pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tiedotteeseen milloin tahansa siitä ennalta tai erikseen ilmoittamatta ja muutos tulee voimaan heti, kun se julkaistaan WWW-sivuilla. Tämän vuoksi kehotamme käyttäjiä säännöllisesti tutustumaan tiedotteeseen sen kulloisenkin sisällön toteamiseksi. Mikä tahansa Käyttäjän toimesta tapahtuva WWW-sivujen käyttö muutoksen jälkeen tulkitaan Käyttäjän nimenomaiseksi ilmoitukseksi hyväksyä tiedotteen sisältö sen muutetussa muodossaan.
Buy now