Toporiina

Tietoa Asiakkaasta

Toporiinan ongelmana oli usean eri operaattorin toimitukset monessa eri toimipisteessä. GBC Networks toimitti asiakkaalle yhtenäisen ratkaisun, jolloin kustannusten seuraaminen ja toimittajaan yhteydenpito selkeytyi.

Toimituksesta:

– IP -puhelinjärjestelmä viiteen toimipisteeseen

– Yritysinternet viiteen toimipisteeseen

– 0800 palvelunumero

– IT -ylläpito

– Mobiilipalvelut

FinlandEnglish